پرسش و پاسخ

اين دوره با توجه به مقدار اضافه وزن افراد و ميزان رعايت کردن آنها متفاوت است.
بسته به میزان رعایت و پاسخ سیستم سوخت و ساز هر فرد متفاوت است، اما به طور متوسط هفته ای نیم تا یک کیلو میزان منطقی کاهش وزن با رژیم غذایی است.
خیر، مشروط بر اینکه برنامه به شکل صحیح و کامل اجرا شود عوارضی نخواهد داشت.
بله روشهای متعددی وجود دارد. اما تقریبا تمام روش های کاهش وزن سریع با عوارض زیاد همراه بوده ، به سلامتی افراد لطمه وارد کرده و زیان آن از منافع آن بیشتر است. ضمن اینکه کاهش وزن های سریع خیلی زود متوقف شده و در مدت زمان کوتاهی با وزنی بیشتر از میزان کاسته شده جانشین می شود.
برای اجرای بهتر برنامه، حفظ و تداوم انگیزه و نیز پایش موثر، برنامه ها در فواصل دو هفته ای تجویز می شوند.
بله. عزیزانی که امکان مراجعه حضوری را نداشته باشند می توانند تلفنی تشکیل پرونده داده و از طریق ایمیل رژیم خود را دریافت کنند.
بله، برای همه گروهها برنامه ارائه می شود.
بله، برای رفع چاقی کودکان و نوجوانان نیز با توجه به نیاز غذایی آنها و در نظر گرفتن رشد قدی و جسمی آنها برنامه غذایی ارائه می شود.
تمامی روش های لاغری موضعی روش های سلیقه ای می باشند و جهت تناسب اندام و زیبایی کاربرد دارند. هیچکدام از این روشها به عنوان درمان چاقی محسوب نمی شوند و افراد چاق را از رعایت رژیم غذایی معاف نمی کنند ولیكن با كاهش سایز باعث زیبایی و اعتماد به نفس بیشتر برای افراد میشود.
این روشها برای افرادی که نمایه توده بدنی (BMI) پائین تر از 30 دارند توصیه می شود. بهترین زمان برای شروع این اقدامات نیز همزمان با رژیم غذایی است.
بله، اما در نظر داشته باشید که خانمها در طی دوران بارداری مجاز به گرفتن رژیم کاهش وزن نیستند. در این کلینیک برنامه ای برای خانمهای باردار ارائه میشود که طی دوران بارداری، اضافه وزنی منطقی داشته باشند، به نحویکه پس از زایمان بتوانند به راحتی آن را کم کنند.
بله، دوران شیردهی زمان بسیار مناسبی برای شروع رژیم غذایی و کم کردن اضافه وزن حاصل از بارداری است. توجه داشته باشید به شرط رعایت یک رژیم غذایی اصولی، کمیت و کیفیت شیر یه هیچ وجه دچار نقصان نخواهد شد و نوزاد را با مشکل تغذیه و رشد مواجه نمیکند.