درباره ما


تعریف چاقی و اضافه وزن


افزایش وزن و چربی بدن را که در اثر عوامل محیطی و مساعد بودن ساختمان ژنتیک فرد ایجاد می شود، چاقی می گویند. افزایش وزن و چاقی را می توان با استفاده از جدول های قد و وزن که برای گروههای با جثه های کوچک، متوسط و بزرگ تهیه شده اند، مشخص نمود، ولی معیاری که امروزه به طور وسیع برای تعریف چاقی به کار می رود "نمایه توده بدنی" BMI = (Body Mass Index) است. این معیار از تقسیم وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (متر مربع) حاصل می شود.
روش های متعددی برای تخمین چربی بدن و توزیع آن وجود دارند که در میان آنها اندازه گیری ضخامت پوست، تعیین محیط قسمت های مختلف بدن و اولتراسوند دارای دقت کم یا متوسط هستند.
روش های دیگر مانند اندازه گیری چگالی بدن، استفاده از آب سنگین، اندازه گیری پتایسم بدن به کمک پتانسیل نشاندار، تعیین هدایت الکتریکی بدن، انتشار گازهای محلول در چربی، Absorptionmetry، سی تی اسکن، MRI و روش فعال کردن نوترون، دقیق ولی انجام آنها دشوار و پر خرج است.
وجود چربی در شکم که با چربی تمام بدن غیر متناسب باشد، یک پیش بینی کننده مستقل برای عوامل خطر و عوارض است.
اندازه دور کمر با میزان چربی شکم ارتباط مستقیم دارد و شاخص قابل قبولی برای ارزیابی میزان چربی شکم بیمار قبل و هنگام درمان برای کاهش وزن می باشد.
افزایش دور کمر در مردان بیش از 102 سانتی متر و در زنان بیش از 88 سانتی متر غیر طبیعی است. این مقادیر برای کسانی که BMI≥35 دارند، استفاده نمی شوند.

ناگفته نماند براساس پژوهش های انجام شده توسط مراکز علمی در جامعه ایرانی اندازه دور کمر 90 سانتیمتر مرز هشدار و 95 سانتیمتر به بالا مرز الزامی برای انجام اقدام درمانی است. این اعداد برای هردو جنس زن و مرد یکسان است.

دکتر محمد هاشمی دارای گواهینامه دوره تکمیلی تغذیه و رژیم درمانی از کانادا و  مدرک MPH (درجه عالی سلامت جامعه)، دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان جاقی ایران، عضو انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران، عضو انجمن بین المللی مطالعات چاقی(IASO) و مدرس دانشگاه، بر اساس آخرین یافته های علمی و ثابت شده روز دنیا در زمینه چاقی و اضافه وزن، ضمن انجام مشاوره رایگان، شما را در انتخاب روش درمانی مناسب و موثر، راهنمائی میکند.

 

روشهای ارائه شده در این مرکز، همگی مطابق استانداردهای جهانی، مبتنی بر شواهد منتج از پژوهش های  پزشکی روزآمد و پذیرفته شده توسط مجامع علمی معتبر میباشد.

در این کلینیک، ابتدا با استفاده از دستگاه Body Composition Analyzer (تجزيه كننده توده هاي بدن) ميزان و درصد توده چربي، توده عضلاني و نيز آب بدن مراجعين اندازه گيري میشود:

                                 

                                      نمای دستگاه تجزیه کننده توده های بدن

سپس وضعیت سلامت عمومی آنان از طریق شرح حال و در صورت لزوم معاینه بالینی و اقدامات پاراکلینیکی تشخیصی، مورد ارزیابی قرار ميگيرد، تا چنانچه وزن غیر طبیعی آنان ناشی از حالات مرضی باشد،  درمان انتخابي براي آنها در نظر گرفته شود. در نهایت روش مناسب برای هر فرد در جهت دسترسی به وزن مناسب، طراحی و به وی ارائه میگردد.

در پایان و در صورت نیاز، خدمات رفع چاقی های موضعی و یا سایر خدمات زیبائی، براي دستیابی به ظاهری متناسب تر، عرضه میشود.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به صفحه خدمات چاقی موضعی مراجعه کنید.