تماس با ما
 
فیلم های آموزشی

 
فهرست فیلم های آموزشی دکتر هاشمی :

ردیف
موضوع
فایل تصویری
 1
 تغذیه در سفر
قسمت اول
(2.32MB )
قسمت دوم
(2.16MB )
قسمت سوم
(2.66MB )
قسمت ششم
(1.89MB )
 2
 مصرف نمک در رژیم غذایی
قسمت اول
(2.94MB ) 
قسمت دوم
(2.79MB ) 
قسمت سوم
(2.53MB ) 
قسمت پنجم
(6.88MB ) 
 
 
 3
اصلاح الگوی غذایی کودکان و نوجوانان
قسمت دوم
(2.75MB )
  قسمت سوم
(2.04MB )
قسمت چهارم
(4.10MB )  
 
 
 
 4
سهم مواد غذایی مختلف در برنامه غذایی 
قسمت اول
(1.82MB ) 
قسمت دوم
(1.85MB ) 
قسمت سوم
(1.74MB )
قسمت چهارم
(2.66MB )  
قسمت پنجم
(4.76MB )  
 
 
 5
نقش تغذیه در سلامت
قسمت اول
(2.35MB )  
قسمت دوم
(3.49MB )  
 قسمت سوم
(3.85MB )
 
 
 
 
 6
تاثیر سبک زندگی برسلامت
قسمت اول
(2.51MB )  
قسمت دوم
(3.32MB )
قسمت سوم
(2.29MB ) 
قسمت پنجم
(5.75MB )  
 
 
 7
چاقی وتاثیر آن بر سلامت  
قسمت اول
(3.27MB )
قسمت سوم
(2.51MB )
قسمت پنجم
(3.88MB )  
 
 
8

استفاده داروهای غیرمجاز برای درمان چاقی و لاغری

قسمت اول
(59.6MB )
قسمت دوم
(36.7MB )
قسمت سوم
(55.2MB )
قسمت ششم
(59.2MB )
قسمت هفتم
(27.4MB)
9

جراحی در درمان چاقی

قسمت اول
(76.3MB )
           
10

مصاحبه شبکه خبر با دکتر هاشمی

قسمت اول
(12.7MB )
           

 

 

 

 

  

عضويت در سايت