تماس با ما
 
مشاهده آرشيو خبرنامه ها

عنوان خبرنامه : تبريک نوروز 99

متن خبرنامه :

به نام خداي بهار آفرين      بهار آفرين را هزار آفرين

آغاز سال نو ايراني با ويژگيهاي منحصر به فرد خود، همواره نويد نوشدگي و تجديد حيات را در اذهان زنده ميکند و در طول تاريخ از جمله عواملي بوده که در استمرار نشاط و بقائ اين مردمان نقش آفريني داشته است.

هرچند ميهن و مردم عزيز ما در سالي که گذشت مخاطرات و مصائب متعددي را متحمل شد ولي به گواه تاريخ، ترديدي نيست که اينبار هم از ميان آتش، چون ققنوس افراشته و به سلامت بال خواهد گشود.

مجموعه کلينيک نيز در اين سال، همگام با شما مخاطبان محترم کوشيد تا با تمام توان خود ، در عين رعايت اخلاق حرفه اي و اصول علمي، به وظيفه خود عمل کرده باشد و در اين راه بازخوردهاي واصله از شما عزيزان پشتوانه معنوي قوي ما در پيگيري مستمر تلاشها بوده است.

ما سعي ميکنيم تا اصول علمي اصلاح الگوي زندگي را بر محور ويژگيهاي زندگي فردي و خانوادگي مراجعان به نحوي ترجمه و ارائه دهيم تا ضمن حفظ چارچوب علمي، مرکز ثقل آن نه تنها متوجه خود فرد مراجعه کننده، که به ميان خانواده منتقل شده و برونداد نهايي آن سلامت فردي و خانوادگي شما و عزيزانتان باشد.

در خصوص ادامه فعاليت در سال آينده نيز، ضمن پايبندي بر مباني و استانداردهاي هميشگي، مشتاق دريافت پيشنهادات شما عزيزان هستيم تا در حد بضاعت قدمي در راستاي ارتقائ کيفيت خدمات و افزايش رضايتمندي شما برداريم.

در سال 1399 براي تمامي شما سلامتي و سربلندي را از درگاه ايزد يگانه خواستارم و آرزومندم با نهايت شادماني و رضايت آخرين سال قرن چهاردهم هجري را به پايان برسانيد.