تماس با ما
 
مشاهده آرشيو خبرنامه ها

عنوان خبرنامه : رژيم آب و آبميوه-8

متن خبرنامه :

رژيم آب و آبميوه قسمت هشتم

 

·        آيا گرفتن رژيم‌هايي مانند رژيم آب يا آبميوه مي‌تواند تاثيري در کاهش حجم معده داشته باشد؟

واقعيت اين است که حجم معده در طي يک فرايند کوچک يا بزرگ مي‌شود و اين فرايند نيازمند زمان است. بنابراين نمي‌توان توقع داشت که با گرفتن رژيم‌هاي سخت، طي 10 روز يا حتي روزه‌داري اين حجم را کاهش داد. کما اينکه اينگونه رژيم‌ها نه تنها حجم معده را کاهش نم‌دهند بلکه منجر به افزايش حجم معده مي‌شوند زيرا فرد در اين نوع رژيم به دليل عدم تامين مواد غذايي مورد نياز خود و گرسنگي، حجم بيشتري را مصرف مي‌کند.

ادامه دارد

مرور قسمتهاي پيشين: قسمت يکم- قسمت دوم- قسمت سوم- قسمت چهارم- قسمت پنجم- قسمت ششم- قسمت هفتم

ليست كلي آرشيو خبرنامه ها
عضويت در سايت