تماس با ما
 
مشاهده آرشيو خبرنامه ها

عنوان خبرنامه : از برنج بيشتر بدانيم-7

متن خبرنامه :

از برنج بيشتر بدانيم- قسمت هفتم

           کداميک از شيوه‌هاي پخت برنج براي فرد سالم‌تر است؟

عمدتا برنج را در کشور ما به دو نوع کته يا آب‌کش استفاده مي‌شود. در نوع آب‌کشي برخي محتويات مفيد محلول در آب برنج که در آب آبکشي وارد شده، از دست مي‌رود و به عبارت ديگر خواص برنج را کمتر دريافت مي‌کنيم. البته اگر فرد در کنار اين نوع پخت برنج، ساير مواد غذايي را به خوبي مصرف کند، مواد مغذي از دست رفته جبران مي‌شوند. در نتيجه الزاما کسي که برنج آب‌کشي شده را مصرف مي‌کند دچار مشکل نمي‌شود. با اين حال کته مفيدتر است. البته اين دو نوع سبک طبخ، تفاوتي در کالري ندارند و ارجحيتي براي کاهش وزن وجود ندارد.

ادامه دارد

مرور قسمتهاي پيشين: قسمت يکم، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم

ليست كلي آرشيو خبرنامه ها
عضويت در سايت